KFUM Spejderne

KFUM Spejderne

Skivehus gruppe

Persondata

Retningslinjer for håndtering af persondata ved KFUM Spejderne Skivehus gruppe

Som medlem af KFUM Spejderne Skivehus Gruppe, har du meldt dig eller dit barn ind via korpsets medlemssystem: “Medlemsservice”. Dette gælder både hvis du skal være spejder, leder eller grupperådsmedlem.

Du kan altid få oplyst hvilke data vi har eller rettet disse ved at henvende dig til enhedslederen eller gruppelederen. Du kan ikke få slettet disse data, så længe du er medlem hos os.

Så længe du er medlem, vil alle gruppens ledere kunne se dine medlemsoplysninger i Medlemsservice, men de vil ikke være synlige for andre i korpset eller videregivet til andre.

Kontaktoplysninger til enhedslederen vil blive videregivet til de forældre i enheden der ønsker at få oplyst disse, samt det vil fremgå af offentliggjorte sedler og af enhedernes undersider på hjemmesiden.

Yderligere vil alle i en leder-/hjælpeleder-position, skulle aflevere en Børneattest ved indmelding eller når de fylder 15 år.

Hvad angår brug af billeder kan det i nogle tilfælde være ok at offentliggøre dem uden specifik tilladelse – eksempelvis hvis der er tale om et såkaldt situationsbillede, der er taget på et offentligt tilgængeligt område. Men personer på billedet må ikke føle sig krænket, udstillet eller misbrugt.
 
Er der tale om portrætfotos, skal vi altid have personens samtykke. Og vedkommende kan altid tilbagekalde sit samtykke og bede om at få billederne slettet.

Hvis Medlemssystemet hackes, dvs. andre end ledere i gruppen for adgang til disse data, eller der er et print som glemmes et sted, er der krav om at vi skal meddele dette til de berørte spejdere (og forældre) samt datatilsynet indenfor 72 timer.

 

Læs evt. mere om hvad persondataloven betyder på dette link : https://spejdernet.dk/nyhed/hvad-kommer-persondataforordningen-til-at-betyde/