KFUM Spejderne

KFUM Spejderne

Skivehus gruppe

Grupperådet

Grupperådet er gruppens bestyrelse, og består af 5 forældrerepræsentanter samt af gruppens ledere. Forældrerepræsentanterne vælges på gruppens generalforsamling – kaldet gruppemødet, som afholdes i forbindelse med spejderfesten i februar. Forældrene vælges for 2 år ad gangen, og valget foregår således at ca. halvdelen af forældrerepræsentanterne er på valg hvert år.

Grupperådet konstituerer sig med en formand og en kasserer valgt blandt forældrerepræsentanterne. Grupperådet er ansvarlig for gruppens arbejde og økonomi, og drøfter løbende arbejdet i gruppen.

Grupperådet i Skivehus Gruppe afholder ca. 5 grupperådsmøder om året, og deltager ofte herudover ved de gruppearrangementer, hvor spejdernes forældre er inviteret med.

 

grupperaadets_kommisorie_2014

Her i beskrives de retningslinier og arbejdsplaner som Grupperådet for KFUM Spejderne Skivehus arbejder under. Her er blandt andet forklaret de funktioner, der udføres, samt beskrivelse af forskellige relationer til spejderbevægelsen.

 

Grupperådets kontaktpersoner findes herunder.

Formand
Brian Rømsgaard
Mobil: 20802762
brian.may@oncable.dk
Medlemsindberetter
Mette Schnell
Mobil: 23956751
mette.schnell@live.dk
Kasserer
Linda Goul-Nielsen
Mobil: 28780011
Linnie1980@gmail.com
Bygningsansvarlig/lodsedler
Claus Jeppesen
Mobil: 40781116
clausjeppesen@hotmail.com
Fundraiser
Karin Kjærsgaard Poulsen
Tlf.: 97520751
Mobil: 28290720
karinpoulsen@live.dk
1. Suppleant
Pau Møller
Mobil: 29139032
znubbi@gmail.com
2. Suppleant
Line Meier Kvist
Mobil: 20786210
linemeierkvist@gmail.com