KFUM Spejderne

KFUM Spejderne

Skivehus gruppe

Gruppebestyrelsen

Gruppebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter samt af gruppens ledere. Forældrerepræsentanterne vælges på gruppens generalforsamling – kaldet gruppemødet, som afholdes i forbindelse med spejderfesten i februar. Forældrene vælges for 2 år ad gangen, og valget foregår således at ca. halvdelen af forældrerepræsentanterne er på valg hvert år.

Grupperådet konstituerer sig med en formand og en kasserer valgt blandt forældrerepræsentanterne. Grupperådet er ansvarlig for gruppens arbejde og økonomi, og drøfter løbende arbejdet i gruppen.

Grupperådet i Skivehus Gruppe afholder ca. 5 grupperådsmøder om året, og deltager ofte herudover ved de gruppearrangementer, hvor spejdernes forældre er inviteret med.

Grupperådets kommisorie_2020

Her i beskrives de retningslinier og arbejdsplaner som Grupperådet for KFUM Spejderne Skivehus arbejder under. Her er blandt andet forklaret de funktioner, der udføres, samt beskrivelse af forskellige relationer til spejderbevægelsen.

 

Grupperådets kontaktpersoner findes herunder.

Formand
Lisbeth Dahl Burchardt
Mobil: 2619 2771
dahl-burchardt@hotmail.com 
Bygningsansvarlig
HC Vestergaard
Mobil: 6126 4643
hc@vindemurerfirma.dk
Kasserer
Jette Toft Færk
Mobil: 6116 7888
jtmortensen@hotmail.com
Bygningsanvarlig
Lars Eberhardt
mobil: 2063 3970
lars@eberhardt.nu
Fundraiser
Karin Kjærsgaard Poulsen
Mobil: 28290720
karinpoulsen@live.dk 
Suppleant / lodsedler
Vivi Wøldike
viviwoldike@gmail.com 
Suppleant
Lisbet Bach Søndergaard
mobil: 5196 9090
bach.lisbet@gmail.com