KFUM Spejderne

KFUM Spejderne

Skivehus gruppe

Grupperådet

Grupperådet er gruppens bestyrelse, og består af 5 forældrerepræsentanter samt af gruppens ledere. Forældrerepræsentanterne vælges på gruppens generalforsamling – kaldet gruppemødet, som afholdes i forbindelse med spejderfesten i februar. Forældrene vælges for 2 år ad gangen, og valget foregår således at ca. halvdelen af forældrerepræsentanterne er på valg hvert år.

Grupperådet konstituerer sig med en formand og en kasserer valgt blandt forældrerepræsentanterne. Grupperådet er ansvarlig for gruppens arbejde og økonomi, og drøfter løbende arbejdet i gruppen.

Grupperådet i Skivehus Gruppe afholder ca. 5 grupperådsmøder om året, og deltager ofte herudover ved de gruppearrangementer, hvor spejdernes forældre er inviteret med.

 

grupperaadets_kommisorie_2014

Her i beskrives de retningslinier og arbejdsplaner som Grupperådet for KFUM Spejderne Skivehus arbejder under. Her er blandt andet forklaret de funktioner, der udføres, samt beskrivelse af forskellige relationer til spejderbevægelsen.

 

Grupperådets kontaktpersoner findes herunder.

Formand
Linda Goul-Nielsen
Mobil: 2878 0011
Linnie1980@gmail.com 
Sekretær /
Medlemsindberetter
Mette Schnell
Mobil: 2395 6751
mette.schnell@live.dk
Kasserer
Jette Toft Færk 

 

Web-redaktør
Lars Eberhardt
mobil: 2063 3970
lars@eberhardt.nu
Fundraiser
Karin Kjærsgaard Poulsen
Tlf.: 97520751
Mobil: 28290720
karinpoulsen@live.dk 
1. Suppleant / lodsedler
Line Meier Kvist
Mobil: 2078 6210
linemeierkvist@gmail.com
2. Suppleant
Vivi Wøldike