KFUM Spejderne

KFUM Spejderne

Skivehus gruppe

Gruppebestyrelsen

Gruppebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter samt af gruppens ledere. Forældrerepræsentanterne vælges på gruppens generalforsamling – kaldet gruppemødet, som afholdes i forbindelse med spejderfesten i februar. Forældrene vælges for 2 år ad gangen, og valget foregår således at ca. halvdelen af forældrerepræsentanterne er på valg hvert år.

Grupperådet konstituerer sig med en formand og en kasserer valgt blandt forældrerepræsentanterne. Grupperådet er ansvarlig for gruppens arbejde og økonomi, og drøfter løbende arbejdet i gruppen.

Grupperådet i Skivehus Gruppe afholder ca. 5 grupperådsmøder om året, og deltager ofte herudover ved de gruppearrangementer, hvor spejdernes forældre er inviteret med.

Grupperådets kommisorie_2020

Her i beskrives de retningslinier og arbejdsplaner som Grupperådet for KFUM Spejderne Skivehus arbejder under. Her er blandt andet forklaret de funktioner, der udføres, samt beskrivelse af forskellige relationer til spejderbevægelsen.

 

Grupperådets kontaktpersoner findes herunder.

 

Formand: Lisbeth Dahl Burchardt. Mobil: 2619 2771. Email: dahl-burchardt@hotmail.com

Kasserer: Dennis Oth. Mobil: 61676562. Email: denniskasserer@yahoo.com

Bygningsansvarlig: HC Vestergaard. Mobil: 6126 4643. Email: hc@vindemurerfirma.dk

Bygningsansvarlig:  Lars Eberhardt. Mobil: 2063 3970. Email: lars@eberhardt.nu

Fundraiser: Hanne Primdahl Nielsen. Mobil: 51608867. Email: hanne.primdahl@gmail.com

Suppleant/lodsedler: Vivi Wøldike. Email: viviwoldike@gmail.com

Suppleant: Anne Larsen. Mobil: 20786007. Email: futte1985@gmail.com