KFUM Spejderne

KFUM Spejderne

Skivehus gruppe

Gruppebestyrelsen

Gruppebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter samt af gruppens ledere. Forældrerepræsentanterne vælges på gruppens generalforsamling – kaldet gruppemødet, som afholdes i forbindelse med spejderfesten i februar. Forældrene vælges for 2 år ad gangen, og valget foregår således at ca. halvdelen af forældrerepræsentanterne er på valg hvert år.

Grupperådet konstituerer sig med en formand og en kasserer valgt blandt forældrerepræsentanterne. Grupperådet er ansvarlig for gruppens arbejde og økonomi, og drøfter løbende arbejdet i gruppen.

Grupperådet i Skivehus Gruppe afholder ca. 5 grupperådsmøder om året, og deltager ofte herudover ved de gruppearrangementer, hvor spejdernes forældre er inviteret med.

Grupperådets kommisorie_2023

Her i beskrives de retningslinier og arbejdsplaner som Grupperådet for KFUM Spejderne Skivehus arbejder under. Her er blandt andet forklaret de funktioner, der udføres, samt beskrivelse af forskellige relationer til spejderbevægelsen.

 

Grupperådets kontaktpersoner findes herunder.

 

Formand: Lisbeth Dahl Burchardt. Mobil: 2619 2771

Kasserer: Janni Liegård Kristensen Mobil: 2066 4180

Bygningsansvarlig og rengøringsansvarlig:. Lars Eberhardt. Mobil: 2063 3970

Fundraiser: Hanne Primdahl Nielsen. Mobil: 51608867

Lodsedler: Rasmus Lund Bøgedal. Mobil 2262 3663

Suppleant: Henrik Thorgaard. Mobil 3010 3155

Suppleant: Anne Larsen. Mobil: 2078 6007