KFUM Spejderne

KFUM Spejderne

Skivehus gruppe

Persondata

Retningslinjer for håndtering af persondata ved KFUM Spejderne Skivehus gruppe

Som medlem af KFUM Spejderne Skivehus Gruppe, har du meldt dig eller dit barn ind via korpsets medlemssystem: “Medlemsservice”. Dette gælder både hvis du skal være spejder, leder eller grupperådsmedlem.

Du kan altid få oplyst hvilke data vi har eller rettet disse ved at henvende dig til enhedslederen eller gruppelederen. Du kan ikke få slettet disse data, så længe du er medlem hos os.

Så længe du er medlem, vil alle gruppens ledere kunne se dine medlemsoplysninger i Medlemsservice, men de vil ikke være synlige for andre i korpset eller videregivet til andre.

Kontaktoplysninger til enhedslederen vil blive videregivet til de forældre i enheden der ønsker at få oplyst disse, samt det vil fremgå af offentliggjorte sedler og af enhedernes undersider på hjemmesiden.

Yderligere vil alle i en leder-/hjælpeleder-position, skulle aflevere en Børneattest ved indmelding eller når de fylder 15 år.

Vi følger retningslinjerne fra Datatilsynet med hensyn til brug af billeder. Foreninger må offentliggøre billeder, hvor man kan genkende personer uden at indhente samtykke fra de involverede personer først. Det er dog vigtigt, at billederne, som offentliggøres er harmløse. Det betyder, at billedet ikke må udstille, udnytte eller krænke de personer, der på billedet.

Hvis Medlemssystemet hackes, dvs. andre end ledere i gruppen for adgang til disse data, eller der er et print som glemmes et sted, er der krav om at vi skal meddele dette til de berørte spejdere (og forældre) samt datatilsynet indenfor 72 timer.

Læs KFUM Spejderne Skivehus Gruppes privatlivspolitik her: Privatlivspolitik for KFUM Spejderne Skivehus gruppe